Політика

Якобінський терор

04.09.2015, 10:22

Скільки років суперечкам про Французьку революцію, стільки ж і суперечкам про терор, про те, чому він був необхідний, до чого призвела політика терору. Найактивніше ці суперечки велись в Радянському Союзі і Франції. Радянський Союз — тому що більшовицький терор безпосередньо асоціювався з якобінським терором, причому не на рівні громадської думки, а у виступах керівників партії та уряду. Ленін називав Дзержинського якобінцем, Сталін говорив, що органи ВНК — ДПУ проводять терор, як колись органи якобінської диктатури, тому цей сценарій був дуже актуальним. У Франції також ведуться суперечки про терор, але з абсолютно інших позицій, і починаються ці суперечки ще до закінчення революції. Питання ставили так: здавалось би, революція — дитя Просвітництва, мріяли побудувати світ, заснований на розумі, мріяли здобути щастя, і такий ентузіазм перших років революції, але все закінчується кров'ю, стражданнями, громадянською війною — чому ж так сталось?

Колективізація

01.09.2015, 13:09

До кінця 1920-х років, коли почалась колективізація, більшість населення Радянського Союзу становили селяни — 80%. Вже ці цифри демонструють нам, яку величезну роль в історії країни відіграла ця подія, оскільки вона торкнулась долі більшої частини населення країни, змінила спосіб життя більшості радянських громадян, сприяла тому, що старе, традиційне селянство фактично перестало існувати, в результаті колективізації селяни в значній своїй частині перетворились на найманих працівників у держави. Це мало довгострокові наслідки для нашої історії, які ми відчували принаймні десятиліття, а можливо, відчуваємо й досі.

Диктатура монтаньярів

23.08.2015, 11:12

В епосі Французької революції є, мабуть, два найяскравіших моменти: перший — взяття Бастилії 14 липня 1789 року, а другий — якобінська диктатура. Чому якобінська? Хто такі якобінці?

Початок Французької революції

10.08.2015, 16:14

Перш за все, до початку Французької революції мало хто думав власне про революцію — думали, звичайно, про реформу. Як у XVII столітті, в епоху наукової революції, вченим здавалось, що світ може бути пізнаний, можуть бути виявлені його закони і можуть бути виявлені закони природи, так само у XVIII столітті, столітті Просвітництва, вченим, філософам, публіцистам здавалось, що можна пізнати закони суспільства, виявити їх і потім змінити суспільство на основі цих пізнаних законів. Це ті амбіції, які були перед Французькою революцією. І це амбіції не лише французьких філософів, це загальноєвропейське явище, але у Франції до цього додавалась і своя специфіка.

Велика хартія вольностей

04.08.2015, 15:36

Для сучасного англійця чи американця Велика хартія вольностей (лат. Magna carta) — це один з основоположних документів, в якому, можливо, вперше втілились такі ідеї, як верховенство права, суд рівних, рівність усіх перед судом, захист прав людини.

Історичне значення Французької революції

13.07.2015, 15:48

Французька революція — явище абсолютно унікальне і в європейській історії, і в світовій. З точки зору фактів це не завжди просто вловити. Що тут унікального? Стратили короля, встановили республіку — це було і в Англії в роки Англійської революції. Тоді у Франції правив Людовик XVI, і невипадково його настільною книгою була історія Карла I Англійського — він не хотів повторити цей досвід, щоб не зійти на ешафот. Велась політична боротьба, страчували людей — це теж було в історії. Написали кілька конституцій — французи прекрасно знали, що американці написали конституції і для окремих штатів, і після Війни за незалежність. Тобто за подієвою канвою значення революції важко вловити. Але водночас були речі, які робили Французьку революцію абсолютно унікальною.

Декларація незалежності США

09.07.2015, 15:22
Історичне, філософське і правове значення документа, який оголосив незалежність Сполучених Штатів Америки від англійської корони.

Причини Французької революції

26.06.2015, 12:20

Причини Французької революції у підручниках — і в нових підручниках, і в старих, — дуже прості: все погано. Верхи не хочуть жити по-старому, низи не можуть, люди вмирають з голоду, ледь не на вулицях падають, в країні криза, самодержавство, і тільки революція може цей гордіїв вузол розтяти. Ця схема насправді дуже струнка. Якщо підключити до неї класову боротьбу — це міжформаційна революція, перехід від феодалізму до капіталізму, економічно процвітаюча буржуазія бере владу у свої руки і будує буржуазну державу. Схема зручна для пояснення, і Французька революція та її причини стають надзвичайно зрозумілими. Погано тільки одне, що вона ніяк не стикується з фактами.

Фемістокл та Ефіальт

18.06.2015, 16:58
Ледь закінчилася битва під Саламіном, як Фемістокл послав надійного раба повідомити Ксерксові про те, що йому вдалося відмовити грецьких адміралів від переслідування решток розбитого перського флоту. Чи насправді Фемістокл це зробив? І чому вирішив попередити ворога? Можливо, почувався невпевнено й вважав, що краще дозволити персам безперешкодно втекти. Але наслідки його дій дають нам підстави і до серйознішої підозри.

Політична теорія емоцій

13.06.2015, 12:27

Один із найцікавіших напрямків міждисциплінарних досліджень політичного останніх 10-15 років — це так званий «поворот до почуттів» в суспільних і гуманітарних науках. В якому сенсі варто говорити про новий напрямок? Звичайно, про роль почуттів — суб'єктивних, обмежених за часом станів, таких як щастя і страх — у просторі політичного говорилось і раніше. Говорячи про новий поворот, історики мають на увазі колективну (але не координовану) спробу нового прочитання канону політичної та громадської теорії, викликану новими політичними явищами і науковими досягненнями сьогодні.