Аналіз причин поширення землеробства

mia для розділу статті / 13.11.2015 / Джерело

Виникнення агрокультури під час неолітичної революції стало по-справжньому переломним моментом в історії людства. Вважається, що анатомічно сучасні люди існували в общинах мисливців-збирачів за 190 тисяч років до винайдення землеробства, яке, за загальноприйнятою думкою, відбулось незалежно у різних частинах земної кулі, після чого нова практика поширилась рештою світу в проміжку від 11,5 до 3,5 тисяч років тому.

Відсутність письмових пам'яток ранніх землеробських спільнот стала причиною створення різноманітних соціальних та економічних моделей з метою дослідження умов виникнення та поширення агрокультури. У 2013 році була висунута гіпотеза, за якою розвиток сільського господарства був неможливий без виникнення відповідних майнових прав, та навпаки. Модель продемонструвала коеволюцію фермерства та майнових прав, правильність датування якої підтверджується аналізом крижаних кернів льодовиків північної Гренландії. З моделі також випливає, що причиною становлення сільського господарства є рідкісне та, можливо, випадкове поєднання екологічних та соціальних факторів.

Група дослідників з Великобританії відтворила та поглибила результати цього моделювання за допомогою комп'ютерної симуляції. Запустивши модель 106 разів, вони перевірили зміну параметрів та розділили результати на тисячу наборів по тисячі симуляцій. Автори роблять висновок, що факторами, необхідними для виникнення сільського господарства, є наявність популяції, структурованої на групи, невеликий (але не занадто малий) розмір кожної з груп, низький рівень поведінкових експериментів та сприятливі майнові права.

В моделі присутні дві технологічні стратегії: землеробство та збиральництво. Можливі також різні стратегії поведінки: члени спільноти можуть бути розподілювачами, капіталістами або цивільними. Поведінкові експерименти — це готовність переходу від однієї стратегії поведінки до іншої. Група з меншою кількістю експериментів вважається більш консервативною. Дослідники встановили, що низький, але не нульовий рівень поведінкових експериментів — необхідна умова для виникнення сільського господарства.

«При збільшенні кількості поведінкових експериментів ми спостерігаємо збільшення числа фермерів. Тим не менш, це збільшення прямує до 50% фермерів, адже коли поведінкова мінливість зростає, учасники регулярно змінюють стратегію і відбувається незначне структурування самої групи. Тільки коли кількість груп велика (тобто групи малі), спостерігається збільшення числа симуляцій, в яких переважають фермери».

Іншими параметрами моделі, які суттєво вплинули на результати обговорюваного дослідження, були результативність мисливства-збиральництва, конкурентоспроможність продуктів агрокультури, інвестиції в землеробство та врожайність. Дослідники з'ясували, що частина параметрів, які враховувались в оригінальній моделі, не впливали на результати нових розрахунків. Серед них швидкість міграцій, конкурентоспроможність продуктів збирання, інтенсивність обміну ресурсами та ймовірність виникнення конфліктів між групами. Крім того, дослідники звернули увагу на взаємний зв'язок параметрів і мають намір використати це в майбутніх дослідженнях історичних процесів.

Таким чином, дослідження показало, що перевага фермерства над збиральництвом в плані продуктивності не була основним фактором поширення сільського господарства.